VU TSPMI studentų korporacija RePublica

Korporacija „RePublica“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentus ir alumnus. Organizacijos kūrėjai siekė, kad prestižiniame VU TSPMI gyvuotų stipri, kūrybinga ir aktyvi studentų organizacija.

Apie mus
Vivat, crescat, floreat Corp! RePublica in Aeternum.

Korporacijos simbolikos pagrindą sudaro trys spalvos: Auksinė, Juoda, Raudona. Šios spalvos simbolizuoja tris svarbiausias korporantų puoselėjamas vertybes, skelbiamas šūkiu:
Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas!

Savo veikloje vadovaujamės devizu „Pro Publico Bono!“, t.y. visada siekiame veikti „Bendram labui!“. Devizas yra kilęs iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“.

Pagrindiniai korporacijos „RePublica“ tikslai yra:

  • tęsti ir stiprinti Lietuvos valstybingumą;
  • ugdyti aktyvius piliečius ir kompetentingus bei sąžiningus politikos mokslų specialistus;
  • telkti VU TSPMI studentus demokratinei ir teisinei visuomenei kurti;
  • prisidėti prie Universiteto mokslinės ir ugdomosios veiklos tobulinimo;
  • puoselėti pagarbos ir atvirumo principais paremtą akademinę bendruomenę Institute;
  • palaikyti glaudžius ryšius tarp buvusių ir esamų VU TSPMI studentų bei dėstytojų;
  • skatinti dvasinį ir intelektualinį Korporacijos narių tobulėjimą;
  • siekti sukurti kuo geresnes sąlygas korporantų socialiniams ir ekonominiams poreikiams tenkinti;
  • gaivinti ir palaikyti esamas studentiškas bei korporantiškas tradicijas.

Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausi Korporacijos veiklos barai yra trys:

Lietuva, nes tai yra kiekvieną korporantą kaip asmenybę ugdanti terpė, kuriai jaučiamas ypatingas įsipareigojimas;

Vilniaus universitetas ir Institutas kaip neatsiejama VU dalis, nes šiose vietose įgyti profesiniai įgūdžiai ir patirtis leidžia mums dirbti Lietuvos labui;

Korporacija, nes tai yra draugija, kuri prisiima pareigą ginti ir skleisti kiekvienam korporantui svarbias vertybes bei principus.

Šie trys žodžiai - Lietuva, Institutas ir Korporacija - yra reikšminga kiekvieno korporanto gyvenimo dalis. Taigi visi in corpore, nuo vyriausio filisterio iki ką tik įstojusio junioro, prisiima atsakomybę už minėtųjų tikslų siekimą ir vertybių puoselėjimą visą gyvenimą.

Mūsų veikla

Laikraštis „Post Scriptum“Pilietinis ugdymasLenkijos-Lietuvos akademija
Pareigybių lenta

 

emilja

Emilija Juškevičiūtė

Senjorų Tarybos pirmininkė

ignas

Ignas Bernotas

Tarybos narys, Maior Domus

ieva

Ieva Mendeikaitė

Tarybos narė

 

karolinajjjjj

Karolina Jocytė

Tarybos narė

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0657

Valentas Buivydas

Tarybos narys, iždininkas

 

rokas

Rokas Navickas

Tarybos narys

gustas

Gustas Straukas

Tarybos narys

karolinammm

Karolina Motiejūnaitė

Metraštininkė

 

Tauras

Tauras Bernotas

Arbiter Elegantiarum

pijus

Pijus Petrošius

Scriba

DSC_0631

Giedrius Kanapka

Magister Cantandi

Mindaugas Jareckas

Registras

Laurynas Gečas

Magister Bibendi

Adam Roževič ir Ineta Aleknavičiūtė

Tėvūnai

Kontaktai

Susisiekite su mumis
Vokiečių g. 10-403 01130 Vilnius
(8 5) 251 41 46