Savanorystės mugė

2009 m. rugsėjo 29 d. VU TSPMI 402 auditorijoje įvyko TSPMI studentų korporacijos ,,RePublica“ suorganizuota Savanorystės mugė. Muge liko patenkinti ne tik jos rengėjai, bet dalyviai – pristatytos organizacijos, kurios užsiima savanoryste arba į savo gretas priima žmones, norinčius dirbti už ačiū. Padidinti savanoriaujančių gretas kvietė Europos integracijos studijų centras, Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas, Transparency International, NVO teisės institutas, Socialinis veiksmas, Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“, Lietuvos Caritas centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Maltos ordino pagalbos tarnyba, „Lietuvos Atgaja”, Gyvūnų globos organizacija „Lesė” ir kitos organizacijos. Iš viso renginyje sudalyvavo 18 savanorystės organizacijų.

Mugėje savo patirtimi dalijosi ir studijuojantis aktyvus jaunimas, kuris svečiams pasakojo asmenines patirtis savanoriaujant ir kvietė žmones aktyviau dalintis gerumu. Apie savanorystę pasakojo ir korporantės Jogilė ir Karolina.

Pagrindinė idėja buvo vienoje vietoje pristatyti studentams savanorystės galimybes, o joje dalyvaujančioms organizacijoms suteikti progą pasireklamuoti, atkreipti visuomenės dėmesį į mūsų visuomenėje egzistuojančias problemas bei, savaime suprantama, pritraukti naujų savanorių. Buvo orientuojamasi į kuo platesnį žmonių pomėgių ir veiklų ratą, todėl mugėje dalyvavo ne tik politinės savanorystės organizacijos, kurios labiausiai domino TSPMI studentus, bet ir gyvūnų globos, vaikų laisvalaikio organizavimo ar senelių rūpybos organizacijos.

Susirinkęs daugiausia studentiškas jaunimas su organizacijų atstovais bendravo prie stendų, susipažino su jų veikla iš nuotraukų ir trumpų filmukų. Mugėje dalyvavusios organizacijos negailėjo susidomėjusiems ne tik lankstinukų ir skrajučių, bet dovanojo ir knygas. Dalyviai galėjo vaišintis organizatorių mugės išvakarėse iškeptais sviestiniais ir avižiniais sausainiais, obuolių pyragu ir ,,tinginiu“, atsigaivinti kava, kvapnia arbata bei renginį parėmusios įmonės „Coca-Cola Hellenic“ atvežtais gaiviaisiais gėrimais.

Renginį organizavusi VU TSPMI korporacija ,,RePublica“ džiaugiasi tokiu dalyvių antplūdžiu. Iš pradžių buvo planuota sulaukti apie 100 dalyvių, tačiau žmonių buvo tiek daug, kad vos tilpo auditorijoje.

Po renginio visos organizacijos džiaugėsi, kad surado naujų savanorių, pabendravo ne tik su studentais, bet ir kitomis organizacijomis. Galima pacituoti renginyje dalyvavusios Maltos ordino savanorės atsiliepimą: ,,Renginiui rašau 10 balu ir laukiam daugiau!!!! :):)“

Informacija apie mugę buvo paskelbta nacionalinėje spaudoje, pavyzdžiui Delfi portale, Lietuvos radijuje. Savaime suprantama, prie renginio sėkmės daug prisidėjo ir organizatorių komandos darbas, kuriam vadovavo filisterė Indrė Balčaitė. Savanorystės mugės tikslas buvo įgyvendintas su kaupu. Džiaugiamės kiekvienu geru darbu, kuriam įkvėpė šis renginys.

Akcija „Mes kartu! Laisvi ir Nepriklausomi“

2007 m. gegužės 8 d., Vilniuje keli tūkstančiai žmonių šiandien vidurdienį susirinko į Katedros aikštę Vilniuje išreikšti paramą Estijai. Į akciją „Mes kartu! Laisvi ir nepriklausomi“ susirinkusių piliečių neatbaidė nė pliaupiantis lietus. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacijos „RePublica“ sumanyta ir inicijuota akcija buvo skirta paremti Estiją ir priminti Europos Sąjungos senbuvėms bei pasauliui, kad Europos tyla svarbiausiomis akimirkomis Baltijos valstybėms baigdavosi tragedija.

Lygiai 12 val., skambant Katedros varpams, aikštėje buvo ištiesta milžiniška Lietuvos vėliava. Šalia jos būriavosi Latvijos ir Estijos simboliką laikantys piliečiai. Renginio akcentu tapo minią apsupusi, dar 1989 m. Baltijos kelią menanti 50 metrų Lietuvos vėliava. Katedros aikštėje susirinkę žmonės susikibo rankomis ir skandavo: „Estija! Estija! Estija!“. Susirinkusiuosius sveikino Vytautas Kernagis, Jurgis ir Erika Didžiuliai, Sati (atlikusi dainą „Laisvė“). Prie pilietinės akcijos prisijungė ir grupė Seimo narių, dėl renginio atidėjusių posėdį.

Tuo pačiu metu Rygos Doma Laukums aikštėje susirinko apie tūkstantį Latvijos gyventojų, kurie su vėliavomis ir dainomis patraukė Laisvės paminklo link. Taline, kuriame buvo draudžiami susibūrimai, prie akcijos žmonės jungėsi iškeldami Baltijos šalių vėliavas.

Estijos palaikymo akcija vyko ne tik Baltijos šalių sostinėse. Žmonės būriavosi Kaune prie Romo Kalantos paminklo, Šiauliuose. Latviai ir lietuviai susitiko Saločių-Grenstalės pasienio poste. Vilniaus gamtos ir tiksliųjų mokslų licėjuje bei kai kuriose kitose Lietuvos mokyklose lygiai 12 valandą moksleiviai taip pat susikabino rankomis.

Balandžio pabaigoje prasidėję įvykiai Estijoje parodė, kad saugumo problemos šiame regione dar nėra išspręstos ir jos įgavo kitokį, daug sunkiau apčiuopiamą, pavidalą.

Susirėmimai Taline buvo rimtas įspėjimas ir pamoka ateičiai visoms trims Baltijos šalims. Kad tai nebuvo tik Estijos vidaus problema, įrodo ir neadekvati Rusijos valdžios reakcija, tendencingas rusų žiniasklaidos vaidmuo, nesugebėjimas užtikrinti estų diplomatų saugumo Maskvoje.

Precedentas dar kartą parodė, kokią įtaką bei spaudimą suverenios valstybės veiksmams savo šalyje gali patirti Baltijos valstybės. Šių įvykių kontekste Europos politikų tyla priminė skaudžiausias Lietuvos, Latvijos ir Estijos kovos dėl nepriklausomybės akimirkas.

Iniciatoriai ir koordinatoriai:
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų Korporacija „RePublica“, Latvijoje – susivienijimas „Visu Latvijai“.

Pagalbininkai:
Savaitraštis „Atgimimas“, Interneto portalas www.delfi.lt, Interneto portalas www.bernardinai.lt, Interneto portalas www.balsas.lt, Studentų korporacija Neo-Lithuania, Studentų korporacija TauTiTo, Studenčių korporacija Gaja, Jaunųjų konservatorių lyga (JKL), Vilniaus Jaunimo Organizacijų Apskritasis Stalas (VJOS AS), Asociacija „Licėjaus Alumni“, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS), Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija, Nacionalinio masto projektas „Drąsinkime ateitį“, Lietuvos skautija, Lietuvos Moksleivių Parlamentas, Nepriklausomybės Gynimo Sausio 13-osios Brolija, Piliečių Santalka.

Tarptautinis jaunimo forumas „Europos Sąjunga ir jos Rytų kaimynai: bendros tapatybės paieškos“

2007 m. gegužės 11 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įvyko tarptautinis jaunimo forumas „Europos Sąjunga ir jos Rytų kaimynai: bendros tapatybės paieškos“. Ši konferencija buvo bendras Lietuvos užsienio reikalų ministerijos bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacijos „RePublica“ projektas.

Pagrindinis organizatorių tikslas buvo surengti diskusijas, kurių metų studentiško jaunimo atstovai iš įvairių Europos Sąjungos šalių bei jos kaimynių Rytuose galėtų pasidalinti ateities vizijomis apie Europos Sąjungos bei minėto regiono valstybių bendradarbiavimo perspektyvas.

Forumo dalyvius sutiko ir sveikinimo žodžius tarė instituto direktorius prof. Raimundas Lopata, URM Europos Sąjungos departamento direktorius Vidmantas Purlys bei studentų korporacijos „RePublica“ pirmininkas Dainius Velykis. Diskusijų metu dalyviai entuziastingai dalijosi mintimis apie savo šalies nacionalinę tapatybę, apie valstybių vaidmenis joms būnant tiek Europos Sąjungos narėmis, tiek partnerėmis ekonomikos srityje, nepretenduojančiomis į narystę.

Studentai, atvykę iš Vakarų Europos valstybių, ypatingai domėjosi pranešimais, kuriuos skaitė atvykusieji iš Kaukazo regiono šalių. Dalyviai pripažino, kad Vakarų pasaulyje egzistuoja tam tikri kultūrinių skirtumų skatinami stereotipai apie žmones, gyvenančius Rytų valstybėse ir šis susitikimas buvo puiki proga juos paneigti. Studentai nevengė kalbėti ir temomis, kurias būtų galima pavadinti politiškai „jautriomis“. Džiugu, kad diskutuodami apie įvairius tarpvalstybinius konfliktus, dalyviai priėjo išvadą, kad jaunoji karta yra pakankamai stipri jėga, galinti inicijuoti glaudesnį valstybių bendradarbiavimą.

Pasibaigus diskusijoms dalyviai susitiko baigiamajame vakare. Jaukus studentiškas bendravimas, įvairiomis kalbomis skambančios dainos, kurias atliko patys dalyviai, lydėjo susirinkusius iki pat paryčių. Vertindami forumo pasisekimą studentiško jaunimo atstovai akcentavo panašaus pobūdžio renginių svarbą bei naudą. Galimybė diskutuoti minėta tema dalyviams buvo ne tik akademinių interesų išraiška, bet ir postūmis siekti savo idėjų įgyvendinimo ateityje.

Vilniaus Konferencija 2006: Bendra Vizija Bendrai kaimynystei. Tarptautinis jaunimo forumas

Palaikydama 2006 metų gegužės pradžioje Vilniuje vykusį Baltijos ir Juodosios jūros regionų valstybių vadovų forumą Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentų korporacija „RePublica“ organizavo tarptautinį jaunimo forumą, į kurį susirinko Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Rumunijos, Bulgarijos bei Baltarusijos demokratinės opozicijos jaunimo atstovai.Forume buvo aptarta, kaip jaunimas vertina dabar regione vykstantį demokratizacijos procesą, jo plėtros galimybes ir kokius būdus mato spręsti paveldėtoms bei kylančioms naujoms problemoms bei siekti užsibrėžtų vidaus bei užsienio politikos tikslų. Buvo pasirašyta rezoliucija dėl aktyvaus tolesnio bendradarbiavimo.

Susitikimu buvo padėtas pagrindas plataus strateginės partnerystės tinklo, bendroms diskusijoms ir darbams jungsiančio demokratijos keliu žengiančių valstybių jaunimo lyderius, sukūrimui. Tai leis užmegzti ir sustiprinti Baltijos – Juodosios jūros regiono jaunimo lyderių, nevyriausybinių organizacijų, akademinių grupių bendradarbiavimą ir demokratinės jaunimo politikos patirties perdavimą. Buvo nutarta, jog Europos Naujųjų demokratijų jaunimo forumas vyks kasmet rotacijos principu regionui priklausančiose valstybėse. Taip pat bus tęsiamas akademinis bendradarbiavimas tarp dalyvaujančių šalių universitetų, rengiant dvišalius ar daugiašalius studentų bei dėstytojų mainus. Vilniuje įsteigtas nuolatinis Europos Naujųjų demokratijų jaunimo forumas.

Į Vilnių iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Bulgarijos, Estijos, Gruzijos, Vokietijos, Latvijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos ir Jungtinės Karalystės susirinkę pilietiškai aktyvių jaunimo grupių atstovai aptarė demokratijos įtvirtinimo perspektyvas į laisvųjų pasaulio valstybių bendruomenę sugrįžtančiose regiono „tarp trijų jūrų“ šalyse. VU TSPMI studentų korporacijos „RePublica“ organizuoto Jaunimo forumo dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje ragina savo šalių vyriausybes šalinti kliūtis demokratijos plėtrai, stiprinti tarptautinį Demokratinio pasirinkimo bendrijos valstybių jaunimo bendradarbiavimą, išreiškė solidarumą su Baltarusijos jaunimu, kovojančiu su diktatūra, pasisakė už tai, kad Europos Sąjungos bei NATO durys liktų atviros kitoms Rytų Europos bei Pietų Kaukazo šalims, pasirinkusioms kelią į demokratiją. Rezoliucija nutarta steigti nuolatinį Europos naujųjų demokratijų jaunimo forumą, kuris vienytų pilietiškas, už demokratijos principų įtvirtinimą kovojančias jaunimo organizacijas ir aktyvistus nuo Kaspijos jūros iki Atlanto vandenyno.

Antrasis forumo dalyvių susitikimas planuojamas 2006 metų rudenį Gruzijoje. Prie forumo kviečiamos prisijungti kitos Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijos. Moralinę ir finansinę paramą Naujųjų demokratijų jaunimo forumui išsakė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus bei Gruzijos prezidentas Mikheil Saakashvili, Bruce Jackson („Project on Transitional Democracies“ prezidentas), Mark Lenzi bei Trygve Olson („International Republican Institute“ direktoriai Gruzijoje ir Lietuvoje), Temuri Yakobashvili („Georgian Foundation for Strategic and International Studies“ viceprezidentas, John Teft (JAV ambasadorius Gruzijoje), Jean-Dominique Giuliani (Robert Schuman fondo prezidentas), Gruzijos, Švedijos ambasadoriai bei kiti įtakingi nevyriausybinių organizacijų veikėjai bei diplomatai. Gegužės 1-4 dienomis Vilniaus universitete vykęs Jaunimo forumas – vienas iš 4 forumų, surengtų „Vilniaus konferencijos 2006: Bendra vizija bendrai kaimynystei“ metu. Gegužės 3 – 4 dienomis Vilniuje taip pat vyko Intelektualų, Nevyriausybinių organizacijų ir Valstybių vadovų forumai. Vilniaus konferenciją 2006: Bendra vizija bendrai kaimynystei“ globojo Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Lenkijos Respublikos Prezidentas Lechas Kačinskis (Lech Kaczynski).

Daugiau informacijos apie forumą: http://www.vilniusconference2006.lt/lt/

Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo kalba Europos naujųjų demokratijų Jaunimo forumui

Studentų Korporacijos RePublica Senjorų Tarybos pirmininkės Aistės Marozaitės sveikinimo kalba Europos naujųjų demokratijų Jaunimo forumui

Europos Naujųjų demokratijų Jaunimo forumo vyriausiosios koordinatorės Ievos Jusionytės kalba Vilniaus Universitete

Vilniaus konferencija 2006: Europos naujųjų demokratijų Jaunimo forumo rezoliucija