Juniorų tikslas - tapti senjorais ir susieti save su Korporacija per amžiną narystę

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacija „RePublica“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentus ir alumnus.

Juniorai yra jauniausieji Korporacijos nariai, studijuojantys VU TSPMI bakalauro programoje. Jų užduotis yra per vienerius arba dvejus studijų metus susipažinti su Korporacijos vertybėmis, tikslais ir tradicijomis. Vyresniųjų korporantų pareiga – padėti jiems sėkmingai įsitraukti į Korporacijos veiklą, supažindinti juos su korporantiško gyvenimo ypatybėmis, kad ateityje nauja senjorų karta galėtų tinkamai atlikti savo pareigas.

Labiausiai juniorams padeda Tėvūnai, Korporacijoje atsakingi už juniorų auklėjimą.

Tėvūnai sen! Modestas ir sen! Anelė

Junioru gali tapti kiekvienas VU TSPMI bakalauro programos studentas, iki rugsėjo 30 d. užpildęs korporanto anketą. Anketą galima gauti Korporacijos būstinėje (VU TSPMI, 4 aukštas, 403 aud.) arba iš Tėvūnų (Tėvūnų kontaktai).

Junioru tampama davus priesaiką Juniorų krikštynų metu.