Korporacijos nariai, jausdami tiek pilietinį, tiek profesinį stimulą pasidalinti su Lietuvos moksleiviais savo žiniomis ir patirtimi, kaupiama studijų ir Korporacijos veiklų metu, rengia įvairius moksleivių pilietinio ugdymo projektus. Vykdomais projektais siekiame Lietuvos moksleiviams atskleisti pilietiškumo svarbą kiekvieno mūsų kasdienybėje: nuo mokyklos iki laisvalaikio, padėti moksleiviams suprasti juos supančią socialinę ir politinę aplinką, suteikti žinias apie filosofines individo ir visuomenės ištakas bei tarptautiniuose santykiuose egzistuojančius paradoksus.

Patirtis vykdant projektus parodė, kad jauni įdomūs žmonės geba labai greitai ir kokybiškai užmegzti kontaktą su moksleiviais. Žinoma, pagrindinis stimulas yra mūsų siūlomas mokymų turinys. Jis sukurtas taip, kad visos pristatomos temos būtų pateikiamos išradingai ir įdomiai – per diskusijas, video peržiūras, aktualius pavyzdžius ir simuliacinius žaidimus. Visi mūsų vykdomi projektai yra nemokami.

Jaunųjų Politologų Mokykla

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacija „RePublica“ kartu su VU TSPMI ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizuoja Jaunųjų politologų mokyklą. Projekte kviečiami dalyvauti 9–12 klasių moksleiviai. Virš 30 mokinių, atrinktų iš visos Lietuvos, iš viso išklausys 48 val. paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklą. Mokymus sudaro keturios sesijos, kurių kiekviena trunka po dvi dienas. 

Pagrindinis mokyklos tikslas – skatinti moksleivių susidomėjimą politikos mokslais ir suteikti reikalingų žinių pagrindus, bei ugdyti žingeidų ir pilietiškai sąmoningą jauną žmogų, aktyviai veikiantį ir besidominti viešąjame valstybės gyvenime vykstančiais procesais. 

Neakivaizdinės politologų mokyklos programa apima profesionalių politologų, filosofų, sociologų, žiniasklaidos atstovų paskaitas, kurių metu suteikiamos esminės žinios apie valstybės sąrangą, institucijas ir jų veikimo principus, politinių reiškinių analizę, skatinant mokinius domėtis viešajame gyvenime vykstančiais reiškiniais ir įvykiais, ugdyti pilietinį aktyvumą, pagarbą savo tėvynei ir pilietinį sąmoningumą. Taip pat į mokymų programą įtrauktos filmų, susijusių su politiniais reiškiniais, tarptautiniais santykiais, peržiūros ir aptarimai,  strateginiai, simuliaciniai žaidimai, imituojantys įvairių institucijų veiklą, rinkimus ir pan., diskusijos ir debatai įvairiais klausimais, ekskursijos į valstybines ir pilietines institucijas, susitikimai su įvairių sričių ekspertais.

Organizuodami Neakivaizdinę jaunųjų politologų mokykla išsikeliame sau šiuos uždavinius:skatinti mokinius domėtis politikos mokslu. Formuoti supratimą apie politikos mokslus kaip apie instrumentų rinkinį, leidžiantį analizuoti politinius reiškinius. Ugdyti pagarbą Lietuvos valstybei, domėjimąsi Lietuvos istorija bei šiuolaikiniais politiniais reiškiniais, skatinti pilietiškumą.

Mokykloje moksleivių laukia:

profesionalių politologų paskaitos, kurių metu išmokstama, kaip analizuoti politinius reiškinius

diskusijos apie svarbiausius įvykius su žinomais žiniasklaidos atstovais

strateginiai ir simuliaciniai žaidimai, imituojantys įvairių institucijų veiklą, kurie leis įsijausti į politinius sprendimus priimančiųjų vaidmenį

debatai

ekskursijos į valstybines ir pilietines institucijas ir susitikimai su įvairių sričių ekspertais

Sesijos vyksta keturis kartus per metus, kuomet moksleiviai porą dienų svečiuojasi VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Pirmosios dvi sesijos vyksta rudens-žiemos semestro metu, likusios dvi – pavasario semestre.

Registracija į mokyklą vyksta rugsėjo-spalio mėnesiais.

Daugiau apie mūsų projektą: www.lmnsc.lt/lt/politologu_mokykla 

Radijo laikos Z karta“ įrašas: https://www.mixcloud.com/zkarta/apie-jaunųjų-politologų-mokyklą-laidoje-z-karta/?fbclid=IwAR1ALWy6cPLstf5nSbS6p9fFnk5dJONDumr1lSWiQVhr1dO9T04S-Lav9EM

Jaunųjų Politologų Mokyklos veiklos istorija:

  • Neakivaizdinė jaunųjų politologų mokykla 2012

Korporacija „RePublica“ ir Lietuvos jaunimo turizmo centras organizavo politologijos mokymus moksleiviams, kuriuos sudarė keturios sesijos po  dvi dienas. Mokymuose iš viso dalyvavo ir sėkmingai juos baigė virš 20 mokinių.

  • 2009 – 2011 m. išvažiuojamieji mokymai įvairiose Lietuvos mokyklose

Per minėtus metus corp! „RePublica“ nariai kelis kartus savo pastangomis surengė politologijos ir pilietiškumo mokymus įvairiose Lietuvos mokyklose. Mokymų programą galėjo susidaryti patys mokiniai, pasirinkę kelias iš šių jiems siūlytų pamokų grupių:

  1. Įvadas į politikos mokslus ir Lietuvos politinę sistemą
  2. Tarptautiniai santykiai
  3. Europa ir Europos Sąjunga
  4. Medijos ir žiniasklaida
  5. Filosofija
  • 2007-2008 m. projektai „Jaunasis lyderis“ ir „Jaunimas -jaunimui“

Projekto „Jaunasis lyderis” metu vyko nuolatinis bendravimas su 20- čia moksleivių iš visos Lietuvos, mokantis kurti ir įgyvendinti idėjas, burti bendraminčius ir tapti grupės lyderiais. Nuo 2008 -ųjų kovo sėkmingai startavo naujas, Korporacijos „RePublica“ iniciatyva sukurtas projektas „Jaunimas-jaunimui“. Jo metu 9-11 klasių moksleiviams buvo suteikiamos papildomos pilietinės motyvacijos, pilietinių vertybių ir pilietinių įgūdžių žinios, sprendžiamos konkrečios dalyvių aplinkoje esančios problemos, taip ugdant vaikų gebėjimą parodyti iniciatyvą ir surasti, kuo jie patys gali prisidėti prie išeities radimo. Šie projektai parodė koks užkrečiamas gali būti pavyzdys jaunam žmogui mokantis dirbti komandoje, atrandant savyje lyderio savybes ir norą keisti tai, kam ryžto anksčiau pritrūkdavo.