Spalvūno kepurėlė ir juostelė

Spalvos ir šūkis

Korporacijos simbolikos pagrindą sudaro trys spalvos: Auksinė, Juoda, Raudona. Šios spalvos simbolizuoja tris svarbiausias korporantų puoselėjamas vertybes, skelbiamas šūkiu: Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas!

Devizas

Korporantai savo veikloje vadovaujasi devizu „Pro Publico Bono!“, t.y. visada siekia veikti „Bendram labui!“. Devizas yra kilęs iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“.

Cirkelis

CirkelisKorporacija turi visoms korporantiškoms organizacijoms būdingą kaligrafinį ženklą – monogramą, vadinamą Cirkeliu (kitose Lietuvos korporacijose taip pat dažnai vartojamas „cirkulio“ terminas). Šis žodis yra kilęs iš lotyniško žodžio circulus (liet. apskritimas, ratas, lankas, suktis).

Kiekvienas cirkelis koduoja tam tikras raides. Dažniausiai tai korporacijos pavadinimo, šūkio ar devizo žodžių pirmosios raidės. Neretai jame slypi tarp korporantų populiaraus lotyniško palinkėjimo „Vivat, Crescat, Floreat!“ (liet. Tegyvuoja, teklesti, težydi!) žodžių pirmosios raidės.

Šauktuko, rašomo šalia cirkelio, reikšmė gali būti aiškinama įvairiai. Dažniausiai šauktukas interpretuojamas kaip korporacijos aktyvumo ženklas, t.y. pagal jį galima spręsti, ar tarp korporacijos narių dar yra studentų. Kai korporaciją sudaro tik filisteriai, šauktukas prie cirkelio neberašomas. Cirkelis taip pat gali būti suprantamas kaip besifechtuojančios korporacijos ženklas. Be to, kartais  aiškinama, jog šauktukas reiškia lotyniškus žodžius In aeternum (liet. Amžinai).

Cirkelis yra priklausymo korporacijai ženklas. Jį gali naudoti spalvūnai, pasirašydami korporacijos vardu arba norėdami pabrėžti priklausymą korporacijai. Tuomet cirkelis rašomas po vardo arba parašo. Svarbu atkreipti dėmesį, kad cirkelis visuomet rašomas vienu judesiu, neatitraukiant rankos nuo popieriaus. Spausdintame tekste cirkelis gali būti keičiamas raide Z su šauktuku (Z!).

Mūsų Korporacijos cirkelyje yra užkoduotos devizo „Pro Publico Bono!“ pirmosios žodžių raidės. Cirkelį sukūrė žymus Lietuvos kaligrafas Jokūbas Zovė.

Herbas

Corp! RePublica herbasHerbas yra pagrindinis heraldinis Korporacijos simbolis. Herbas sujungia daugelį Korporacijos simbolių, kiekviena jo dalis turi svarbią simbolinę prasmę.

Herbo skydas dviem įstrižomis linijomis, nuvestomis žemyn iš skydo kairės pusės į dešinę, yra padalintas į tris Korporacijos spalvų – auksinės, juodos, raudonos – laukus, kurios simbolizuoja tris Korporacijos puoselėjamas vertybes: Ištikimybę, Mokslą ir Kilnumą;

Viršutiniame dešiniajame auksinės spalvos skydo lauke pavaizduota juodos spalvos Korporacijos monograma (cirkelis);
Vidurinį juodos spalvos ir apatinį raudonos spalvos laukus skiria auksinės spalvos espadronas. Aštrus ginklas simbolizuoja korporantų pasiryžimą ryžtingai ginti Tėvynės bei Korporacijos garbę ir puoselėjamas vertybes;

Herbo vainiką sudaro žalios spalvos ąžuolo (dešinėje skydo pusėje) ir liepos (kairėje skydo pusėje) šakos, apačioje sujungtos raudonos spalvos kaspinu, ant kurio baltomis spausdintinėmis raidėmis užrašytas Korporacijos šūkis: Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas! Tai korporantų ir korporančių vienybės, siekiant bendrų tikslų, simbolis.

Pirmasis Korporacijos herbas

Pirmasis Korporacijos herbas buvo jungtinis herbas, sudarytas iš 4 dalių (ketvirčiuotas). Viršutiniame dešiniajame herbo skydo lauke buvo pavaizduotas Lietuvos valstybės herbas – Vytis. Viršutiniame kairiajame herbo skydo lauke buvo pavaizduotas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ženklas – meandra. Apatiniame dešiniajame skydo lauke buvo pavaizduotas Vilniaus universiteto ženklas. Apatinis kairysis laukas, dviem įstrižomis linijomis, nuvestomis žemyn iš lauko kairės pusės į dešinę, buvo padalintas į tris Korporacijos spalvų – auksinės, juodos ir raudonos – dalis.

Virš herbo skydo juodomis raidėmis buvo užrašytas Korporacijos šūkis: „Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas!“

Pirmasis Korporacijos herbas buvo pagrindinis Korporacijos simbolis nuo jos įkūrimo 2001 m. iki 2004 m. Vėliau jį, kaip organizacijoms nebūdingą ir ne visas heraldikos taisykles atitinkantį ženklą, pakeitė originalus heraldiko Rolando Rimkūno sukurtas naujasis Korporacijos herbas.

Rapyros

Korporacijos rapyros yra ceremonijoms, reprezentacijai bei Mensur dvikovoms skirti ginklai. Jos buvo pagamintos, remiantis korporacijos „Romuva“ perduotais brėžiniais ir laikantis tradiciniams korporantiškiems ginklams taikomų principų. Korporacijos rapyromis šie ginklai vadinami pagal nusistovėjusią termino vartojimo praktiką Lietuvoje. Pagal savo sandarą ir funkcinę paskirtį Korporacijos rapyros labiau primena kardus negu įprastines, sportiniam fechtavimuisi naudojamas rapyras bei špagas. Tai dviašmeniai kertamieji ginklai, kurių ranką saugantis pintas skydelis yra puošiamas Korporacijos spalvomis. Korporacijos herbe šias rapyras simbolizuoja espadronas.

Vėliava

Pagrindinis Korporacijos simbolis yra vėliava. Ji 2006 m. rugsėjo 2 d. – švenčiant 5-ąjį Korporacijos gimtadienį – buvo iškilmingai inauguruota VU TSPMI bei kun. Ričardo Doveikos pašventinta Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Šv. Kazimiero koplyčioje. Vėliavą pagal heraldiko Rolando Rimkūno eskizą pasiuvo tautodailininkė Irena Vabalienė. Korporacijos vėliava yra audeklas, kurio geltono lauko centre vaizduojamas Korporacijos herbas. Vėliavos kraštus iš trijų, su vėliavos kotu nesiribojančių pusių juosia raudonos spalvos juosta.

Korporacijos iškilmių vėliava, esant galimybei, dalyvauja Senjorų Sueigoje ir Filisterių Sueigoje, Korporacijos gimtadienio šventėje, Juniorų krikštynose, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimo ir kituose iškilminguose renginiuose. Renginių metu Korporacijos iškilmių vėliava yra nešama vėliavnešio ir lydima dviejų spalvūnų. Vėliavnešys ir vėliavą lydintieji vadinami vėliavininkais. Vėliavininkai dėvi ne tik Korporacijos juostas ir spalvūnų kepurėles, bet ir ryši plačias perpetines Korporacijos spalvų trispalves juostas ir dėvi specialias baltas pirštines. Iškilmių vėliavą lydintys spalvūnai uždaruose Korporacijos renginiuose simboliškai gali turėti korporantiškas rapyras. Nešdami ar lydėdami Korporacijos iškilmių vėliavą, vėliavininkai rodo jai deramą pagarbą ir visada išlaiko rimtį.

Vėliavai, kaip svarbiausiam Korporacijos simboliui, visi korporantai rodo ypatingą pagarbą, saugo, kad ji niekuomet neliestų grindų ar žemės. Nešamą Korporacijos iškilmių vėliavą korporantai pagerbia atsistodami ir nusiimdami kepurėles. Kol vėliava nešama, korporantai stovi ramiai ir palydi nešamą vėliavą akimis.

Juniorai Korporacijos iškilmių vėliavą pirmą kartą paliečia pabučiuodami ją po senjoro priesaikos davimo.

Korporantų atributika

Korporantų atributikos svarbiausios dalys yra korporantiškos juostos ir kepurėlės. Jos išreiškia priklausymą Korporacijai ir spalvomis įprasmina korporantų puoselėjamas vertybes. Korporantai dėvi Korporacijos juostas ir kepurėles, norėdami:

– pabrėžti tarpusavio vienybę;
– išskirti korporantus iš kitų korporacijų narių;
– reprezentuoti Korporaciją.

Korporantai dėvi atributiką dalyvaudami Korporacijos gimtadienio šventėje, Senjorų ir Filisterių Sueigose, juniorų krikštynose, Alutyje, Professoris Optimi pagerbimo ceremonijoje, politikos mokslų bakalauro ir magistro diplomų įteikimo ceremonijoje, kitų korporacijų renginiuose bei kitais išskirtiniais atvejais, nusprendus Senjorų arba Filisterių Taryboms.

Korporantai gali dėvėti atributiką ir kitais atvejais, kai nekyla pavojus Korporacijos ar korporanto garbei ir laikomasi vieningumo principo. Vieningumo principas reiškia, kad korporantai nedėvi atributikos pavieniui.

Juostas ryšintys ir kepurėles nešiojantys korporantai jaučia ypatingą asmeninę atsakomybę, nes atstovauja ne tik sau, bet ir visai Korporacijai in corpore. Korporantai su kepurėlėmis ir juostomis visada elgiasi pagarbiai, dėvi jas tik prie šventinės aprangos. Spalvūno kepurėlė ir Korporacijos juosta visada dėvimos tik kartu.

Kepurėlės renginių metu dėvimos atsižvelgiant į etiketo reikalavimus. Pagal nusistovėjusią praktiką, visi korporantai nusiima kepurėles skambant Lietuvos valstybės himnui bei studentų himnui Gaudeamus Igitur, priesaikų metu ir būdami bažnyčioje.

Spalvūno kepurėlė yra juodos spalvos studentiško tipo kepurėlė, pasiūta iš vilnonio audinio. Kepurėlės viršuje auksinės spalvos siūlais išsiuvinėtas cirkelis. Apatinį kepurėlės kraštą juosia trijų Korporacijos spalvų – auksinės, juodos, raudonos – juostelė. Kepurėlės viršutinis apvadas auksinės spalvos, snapelis juodas.

Korporacijos juosta yra austa 3 cm pločio trispalvė juosta, sudaryta iš Korporacijos spalvų – auksinės, juodos ir raudonos – išlaikant jų eilės tvarką ir vienodą plotį po 1 cm kiekvienai spalvai. Korporacijos juosta rišama per dešinįjį petį, išlaikant spalvų eilės tvarką iš viršaus į apačią: auksinė, juoda, raudona. Juosta susegama Korporacijos segtuku arba surišama ties kairiąja liemens puse. Spalvūno atributika įteikiama davus senjoro priesaiką.

Spalvūnų kepurėlės ir Korporacijos juostos neretai vadinamos vienu žodžiu „Spalvos“. Korporacijoje gyvuoja nerašyta taisyklė, kad juniorai negali liestis prie Spalvų. Tai reiškia, kad juniorai neturi teisės jų dėvėti, matuotis, saugoti ir t.t.

Kiekvienas spalvūnas taip pat turi teisę nešioti Korporacijos žiedą. Korporacijos žiedo išorinėje pusėje yra išgraviruoti žodžiai „Corp! RePublica“ ir korporanto inicialai, vidinėje pusėje – trumpinys „Sen!“ arba „Fil!“, korporanto vardas ir pirmoji pavardės raidė bei įstojimo į Korporaciją metai. Žiedus korporacijai gamina meistras Stasys Mickus.

Junioro kepurėlė yra juodos spalvos studentiško tipo kepurėlė, pasiūta iš vilnonio audinio. Kepurėlės viršutinis apvadas raudonos spalvos, snapelis juodas. Junioro atributika įteikiama davus junioro priesaiką. Juniorų kepurėles saugo jų krikštatėviai ir perduoda jas juniorams kiekvieno renginio, kurio metu dėvima korporantų atributika, metu. Pažymėtina, kad juniorų atributikoje nėra auksinės spalvos, kuri simbolizuoja Ištikimybę, nes būtent ištikimybę Korporacijai ir jos puoselėjamoms vertybėms pirmiausia turi įrodyti kiekvienas junioras, norintis tapti senjoru. Vis dėlto, kaip ženklą, kad iš kiekvieno junioro tikimasi, jog jis ateityje taps senjoru, spalvūnai juniorams įteikia pačių nupintas visų Korporacijos spalvų juosteles, nešiojamas ant rankos. Tai neoficiali atributikos dalis, kurią kasdien nešioti turi teisę visi korporantai.