15-asis Corp! RePublica gimtadienis

Šių metų rugsėjo 2-3 dienomis Korporacija minėjo 15-ąjį gimtadienį - būtent rugsėjo 2-ąją d. 2001 m. buvo pasirašyta Korporacijos steigimo deklaracija. Šventės priėmimas vyko Lietuvos valstybei svarbioje vietoje - Signatarų namuose. Kitą dieną korporantai susirinko jau į tradicine tapusią Alučio vietą - „Domus Maria“.

Professoris optimi: prof. Vitalio Nakrošio apdovanojimo ceremonija

Šių metų gegužės 19 d. VU TSPMI įvyko profesoriaus Vitalio Nakrošio apdovanojimo ceremonijoje - jam suteiktas Korporacijos įsteigtas Professoris optimi (PO!) titulas. Ceremonijos metu profesorius skaitė pranešimą tema „Viešosios politikos mokslas ir menas: kaip darbus paversti pokyčiais?“. V. Nakrošiui buvo įteiktas Professoris optimi diplomas. Nuotraukų autorius Linas Dagilis

II-ojo korporacijos penkmečio parodėlės atidarymas

Kadangi šiemet Korporacija švęs 15 gimtadienį, nusprendėme prisiminti, kas per tuos 15 metų įvyko, Institute surengdami parodėles. Jau dabar kviečiame užsukti į ketvirtą Instituto aukštą ir susipažinti su Korporacijos antrųjų penkerių gyvenimo metų istorija atidarytoje parodėlėje!

Kovo 11-oji, 2016

Kovo 11-osios vakare, kartu su korporantais iš kitų Lietuvos korporacijų, rinkomės paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Taip pat džiaugėmės netikėtu svečių iš Austrijos ir Vokietijos korporacijų vizitu.

Vasario 16-osios minėjimas, 2016

Korporacija minėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Kaip jau įprasta, korporantai Simono Daukanto aikštėje stebėjo trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją, dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bei Vasario 16-osios minėjime prie Signatarų namų. Vakarą praleidome šokdami liaudies šokius su folkloro ansambliu „Laukis".

Žiemos Alutis, 2016

2016 m. vasario 5 d., vyko Corp! RePublica Žiemos Alutis. Korporantai susirinko jau į tradicine tapusią Alučio vietą - „Domus Maria“.

Korporacijos Kalėdos 2015

Gruodžio 18-ąją Senosios Gegužinės ūkyje vyko Korporacijos Kalėdų šventė. Šiemet šventėje prie gausios Corp! RePublica bendruomenės prisijungė ir korp! Revelia nariai. Buvo išvirti net du unikalaus skonio filisterių vyno katilai. Lankėme tvarto gyvuliukus, stebėjome šmaikštų juniorų pasirodymą, kartu su choru dainavome dainas.

Korporacijos juniorų krikštynos 2015

2015 m. spalio 9 d. vyko Korporacijos juniorų krikštynos.

Didysis Korporacijos savaitgalis: Draugystės sutarties pasirašymas su Korp! Revelia (2015 m. vasario 14-16 d.)

Vasario 14 dieną, Vilniaus Universiteto Mažojoje auloje vyko iškilminga draugystės sutarties tarp korporacijų "Revelia" ir "RePublica" pasirašymo ceremonija. Po jos korporantai išsirikiavo į eiseną, kuri prasidėjo nuo Vilniaus Universiteto centrinių rūmų ir tęsėsi iki viešbučio “Domus Maria”, kuriame vyko 2015-ųjų metų Žiemos Alutis.

Lenkijos-Lietuvos Akademija 2015

Siekdami stiprinti bendradarbiavimą tarp Lenkijos ir Lietuvos jaunimo, gilinti turimas žinias apie istorinius, politinius bei ekonominius šių tautų ryšius bei skatinti atvirą akademinę diskusiją, Vilniuje 2015 m. balandžio 22-26 dienomis abiejų šalių studentai rinkosi į jau septintąją Lenkijos-Lietuvos Akademiją.