Lenkijos-Lietuvos akademija

Lenkijos-Lietuvos akademija (len. Akademia Polsko-Litewska) – nuo 2009 m. pavasario vykstantys Krokuvos nevyriausybinės organizacijos Jogailaičių klubo (len. Klub Jagielloński) ir VU TSPMI studentų korporacijos „RePublica“ studentų mainai. Jų tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Lenkijos ir Lietuvos jaunimo, abipusiškai gilinant nestereotipines žinias apie kaimynines šalis, jų istorinius, ekonominius, socialinius santykius, ir taip skatinti atvirą akademinę diskusiją bei tarpkultūrinį dialogą.

Projekto rėmuose politikos mokslų ir artimų disciplinų studentai iš Lietuvos ir Lenkijos gyvai susitinka 3 – 5 dienų mokymuose, kurių metu dalyvauja akademinėse paskaitose, diskusijose su politikais bei ekspertais, dalijasi savo įžvalgomis apie procesus kaimyninėse šalyse bei susitinka su vietos bendruomenėmis. Įtraukianti Akademijos atmosfera skatina megzti asmeninius ryšius ir ieškoti naujų bendradarbiavimo formų. Per beveik 8 veiklos metus, projektas subūrė daugiau nei 80 alumnų, toliau aktyviai dirbančių dvišalių santykių srityje, bei tapo atspirties tašku tokioms iniciatyvoms kaip lietuviškos – lenkiškos žiniasklaidos tyrimo projektas „Idea Spotkania“ (2012 m.) ir Lenkijos – Lietuvos jaunųjų ekspertų seminarai (organizuojami nuo 2014 m.)

Norinčius prisidėti prie Akademijos, kviečiame susisiekti su Sen! Žilvinu Švedkausku (z.svedkauskas@gmail.com).

AKADEMIJOS ISTORIJA

Pirmoji Akademija „Jogailaičių klubo“ narių iniciatyva įvyko 2009 m. balandžio mėnesį Krokuvoje. Jos metu skaityti šeimininkų ir svečių parengti pranešimai, aprėpę tiek kultūrines, tiek ekonomines, energetines ir politines temas. Vyko diskusijos su kviestiniais lektoriais iš Jogailaičių universiteto, taip pat žymiais svečiais iš Lietuvos, diskutuota debatuose, pristatyti lenkiški filmai ir, žinoma, susipažinta su Krokuvos miestu ir jo istorija, apsilankyta Veličkos druskų kasyklose.

Antroji Akademija 2009 m. lapkričio mėnesį įvyko Vilniuje. Svečiai iš Krokuvos aplankė Trakus, Kauną, IX forto ir M. K. Čiurlionio muziejus, susipažino su Vilniaus miestu ir jo istorija. Akademinė renginio dalis prasidėjo LR Seimo pirmininkės sveikinimu, skaityti pranešimai penkiomis skirtingomis temomis (tapatybės, ekonomikos, filosofijos, miesto ir meno).

Trečioji Akademija 2010 m. balandį vėl vyko Krokuvoje. Šį kartą be tradicinio susipažinimo su krokuvietiška aplinka apsilankyta ir Tatrų kalnuose, Zakopanėje, taip pat Osvencimo koncentracijos stovyklos muziejuje. Diskutuota apie populiarius abipusius stereotipus, lygintas Lenkijos „Solidarumo“ judėjimas ir lietuviškasis „Sąjūdis“, aptartas dvišalis bendradarbiavimas energetikos srityje. Daug dėmesio Akademijos metu skirta žydų kultūrai ir jos likimui Krokuvoje bei Vilniuje.

Ketvirtoji Akademija buvo surengta 2012 m. balandį Krokuvoje. Joje daugiausia dėmesio buvo skirta XIX a. pab. – XX a. pr. laikotarpiui. Akademijos metu kalbėta apie J. A. Herbačiauską, lankytasi senosiose Rakovicų kapinėse, kuriose palaidotas šis „LDK pilietis“, susipažinta su dailininko ir architekto Stanislovo Vitkevičiaus (len. Stanislaw Witkiewicz) bandymais kurti bendrą Lietuvai ir Lenkijai architektūrinį stilių. Taip pat pristatytos ir kitos iškilios asmenybės, kalbėta apie jų tapatybinius pasirinkimus, XX a. pradžioje kuriantis tautinėms Lenkijos ir Lietuvos valstybėms.

Penktoji akademija „Bendrumų ieškojimas“ vyko 2012 m. spalį Vilniuje. Joje dalyvavo ne tik „Jogailaičių klubo“ ir korporacijos „RePublica“ nariai – prie Akademijos prisijungė asociacija „Beczka“ iš Krokuvos bei VU TSPMI studentų mokslinė draugija. Pratęsiant Akademijos Krokuvoje metu nagrinėtas temas, šių mainų metu daugiausia dėmesio skirta XX a. pirmajai pusei. Šiame laikotarpyje, kuris valstybes labiau skyrė nei vienijo, akademijos dalyviai ieškojo bendrumų ir vienijančių istorinių asmenybių. Kalbėta apie kultūrinio ir akademinio pasaulio atstovus, jų tapatybę ir įtaką abiems šalims. Taip pat aptartos šiandienos aktualijos – situacija Baltarusijoje, žiniasklaidos vaidmuo dvišaliuose santykiuose, istorijos mokymas Lenkijoje ir Lietuvoje. Renginio programą ir jo metu vykusių paskaitų įrašus galite rasti čia.

Šeštoji Akademija „Lietuvos paribių pažinimas“ vyko 2014 m. balandžio mėnesį Vilniuje ir Vilniaus krašte. Paskaitos ir susitikimai su vietos bendruomenėmis organizuotos, siekiant paminėti Lenkijos ir Lietuvos draugystės sutarties pasirašymo dvidešimtmetį. Korporantai bei „Jogailaičių klubo“ atstovai kartu su Lietuvos akademikais diskutavo apie dvišalių santykių perspektyvas, Lietuvos ir Lenkijos užsienio – rytų politiką bei tautinių mažumų dalyvavimą šalių politiniame, kultūriniame ir ekonominiame gyvenime. Antroji akademijos diena buvo skirta Vilniaus krašto pažinimui: lankytasi Šalčininkų savivaldybėje, Jano Sniadeckio ir Tūkstantmečio gimnazijose, kur bendrauta su skirtingų tautybių tarnautojais, mokiniais bei mokytojais, diskutuota apie tautinių mažumų švietimo modelius Lietuvoje ir Lenkijoje. Trečiąją Akademijos dieną dalyviai apie žmogaus teises Vilniaus krašte kalbėjo su vietos nevyriausybinių organizacijų atstovais, susipažino su regiono istorija bei lankytinais objektais, o uždarant renginį – klausėsi istorikų diskusijos apie J. Mackievičiaus (len. Józef Mackiewicz) literatūrinius „reportažus“ iš paribių regiono.

Septintoji AkademijaAtrandant paribius: bendra istorija, kultūra ir šiandienos iššūkiai“ 2015 m. balandžio mėnesį vyko Vilniuje ir Seinų krašte, Lenkijoje. Tęsiant šeštojoje Akademijoje pradėtą diskusiją, mainų metu siekta aptarti svarbiausias kultūrines, politines ir ekonomines Lenkijos ir Lietuvos „jungtis“ bei pažinti lietuvių bendruomenes, gyvenančias Lenkijos paribiuose. Akademijos paskaitų metų pristatyti liustracijos procesai bei jų rezultatai Lietuvoje ir Lenkijoje, bendri gynybos projektai, energetinė Lit-Pol Link jungtis. Seinų krašte aplankytas Lietuvos konsulatas, susitikta su Punsko Kovo 11 – osios gimnazijos bendruomene, Lenkijos lietuvių studentų sąjungos atstovais. Aplankytos tautinėms bendrijoms svarbios istorinės atminties vietos bei bendrauta su vietos valdžios atstovais. Akademijos dalyviai taip pat dalyvavo ir įtraukiančiose neformaliose veiklose: kulinarinėse dirbtuvėse bei klezmerių muzikos vakare Krasnogrūdos dvaro sodyboje.
Rengiantis Akademijai, 2015 m. vasario 20 – 21 d. Kėdainiuose organizuotas partnerių koordinacinis susitikimas ir akademijos alumnų seminaras „Antisisteminiai judėjimai Lietuvoje ir Lenkijoje“. Renginio metu dalyviai taip pat susitiko su Vandžiogalos lenkų bendruomene.

Daugiau informacijos apie septintąją Akademiją galite rasti jos tinklaraštyje.