IMG_2814

Valstybinės šventės

Sausio 13-osios minėjimas – pagerbdami sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimą, korporantai dalyvauja Sausio 13-osios bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ nuo Antakalnio kapinių iki Vilniaus televizijos bokšto.

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Šventės eigą ir formą nustato spalvūnai. Pagal tradiciją, šventė prasideda ryte prie Signatarų namų, o baigiasi vakare susitikime su kviestiniu svečiu. Korporantiškos atributikos dėvėjimas privalomas.

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Jau keletą metų šventė organizuojama kartu su korp! Vytimi ir ASD, į ją yra kviečiami kitų korporacijų atstovai. Šventės eigą ir formą nustato organizuojantys korporantai. Korporantiškos atributikos dėvėjimas privalomas.

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Korporantai dalyvauja oficialiame šventės minėjime prie Prezidentūros, kur yra išklausomos šventinės patrankų salvės ir stebimas kariuomenės pasirodymas. Aiškių susiformavusių tradicijų, kas veikiama po šio paminėjimo, kol kas nėra – šventės formą ir eigą nustato ją organizuojantys korporantai. Aplankoma dalis renginių, tarp jų ir mišios Arkikatedroje, o po jų draugėn susiburia korporantai ir jų šeimų nariai bei artimieji.

Universiteto bendruomenės šventės

Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena. Korporantai ją švenčia kartu su kitais Universiteto bendruomenės nariais. Šventės eiga nėra nustatyta, tačiau tradiciškai ji prasideda VU TSPMI direktoriaus kalba bei pirmakursių pasveikinimu Institute. Vėliau vyksta iškilminga visos Universiteto bendruomenės eisena Gedimino prospektu iki centrinių VU rūmų. Sprendimą dėl korporantiškos atributikos dėvėjimo priima Senjorų Taryba, pasitarusi su Filisterių Taryba.

Instituto Kalėdos – Instituto bendruomenės šventė, kuri vyksta gruodžio antroje pusėje. Pagal susiklosčiusią tradiciją, pagrindiniai šventės rengėjai yra pirmakursiai, tačiau jiems padeda ir vyresnių kursų studentai. Korporantiška atributika paprastai nedėvima.

Instituto gimtadienis – oficialus Instituto gimtadienis yra vasario 7-ąją dieną, tačiau jis gali būti švenčiamas bet kada vasario pirmoje pusėje. Šventę organizuoja ir jos eigą nustato VU TSPMI bendruomenė. Kaip ir kiekvieno gimtadienio metu teikiamos dovanos Institutui, valgomas tortas ir linksminamasi. Sprendimą dėl korporantiškos atributikos dėvėjimo priima  Senjorų Taryba, pasitarusi su Filisterių Taryba.

PoDi – politologų dienos, dažniausiai švenčiamos gegužės pradžioje. PoDi organizuoja Instituto studentai, suderinę programą su Instituto administracija. Tradiciškai korporantiška atributika nedėvima.

Professoris Optimi pagerbimo ceremonija – geriausio politikos mokslų dėstytojo pagerbimo ceremonija vyksta Abiejų Tautų Respublikos konstitucijos priėmimo dieną – gegužės 3-iąją. Jos metu korporantų išrinktas dėstytojas skaito viešą paskaitą pasirinkta tema ir jam iškilmingai įteikiamas PO! diplomas. Korporantiškos atributikos dėvėjimas renginio metu yra privalomas.

Diplomų teikimo šventė – Institutą pabaigusių korporantų pagerbimo šventė. Ji susideda iš dviejų dalių: oficialaus korporantų pagerbimo diplomų įteikimo metu šv. Jonų bažnyčioje ir neoficialaus korporantų pagerbimo, kurį organizuoja spalvūnai ir juniorai. Pirmosios dalies metu korporantiškos atributikos dėvėjimas yra privalomas, dėl korporantiškos atributikos dėvėjimo antrosios dalies metu sprendimą priima Senjorų Taryba, pasitarusi su Filisterių Taryba.

Korporantiškos šventės

Korporacijos gimtadienis – rugsėjo 2-oji. Šią Korporacijos šventę organizuoja ir jos eigą bei formą nustato spalvūnai, o ją rengiant aktyviai prisideda juniorai. Į Korporacijos gimtadienio šventę kviečiami svečiai – Universiteto bendruomenės nariai, kitų korporacijų atstovai ir Korporacijai svarbūs asmenys. Sprendimą dėl korporantiškos atributikos dėvėjimo dieninėje dalyje priima Senjorų Taryba, pasitarusi su Filisterių Taryba, o vakarinėje dalyje korporantiškos atributikos dėvėjimas privalomas.

Juniorų krikštynos – šventė, kurios metu į Korporaciją priimami naujieji korporantai – juniorai. Krikštynos vyksta spalio mėnesį. Krikštynos susideda iš dviejų dalių: iškilmingosios, kurios metu vyksta korporanto iniciacija ir duodama junioro priesaika, bei šventinės, kurios metu sveikinami naujieji juniorai, įteikiama juniorų dovana Korporacijai, rodomas juniorų spektaklis ir linksminamasi. Korporantiškos atributikos dėvėjimas priesaikos davimo metu ir šventinėje dalyje yra privalomas.

Korporacijos Kalėdos – Korporacijos šventė, kuri vyksta gruodžio mėnesį. Pagal susiklosčiusią tradiciją, ji prasideda Kūčių dvasia: sėdima prie vieno bendro stalo, laužoma duona, etc. Vėliau dainuojamos kalėdinės dainos, geriamas vynas, keičiamasi dovanomis. Tradiciškai korporantiška atributika nedėvima.

Alutis – tradicinis korporantų susibūrimas, kurio metu geriamas alus. Švenčiant dainuojamos dainos ir sakomi tostai bei kalbos. Alutį organizuoja (ieško patalpų, rengia Alučio programą, pilsto alų spalvūnams ir svečiams, sutvarko patalpas renginiui pasibaigus) ir jo datą nustato juniorai, tačiau, pagal susiklosčiusią tradiciją, Alutis švenčiamas sausio pabaigoje-vasario pradžioje. Alučio eigą reglamentuoja „Alučio normos ir principai“. Korporantiškos atributikos dėvėjimas yra privalomas.

Šventė naujųjų senjorų garbei – po pavasario Senjorų Sueigos vykstantis renginys, kuriame pagerbiami į senjorų būrį naujai įsilieję korporantai. Korporantiškos atributikos dėvėjimas yra privalomas.

Vasaros renginiai

Korporacijos vasaros stovykla – vasaros renginys, dėl kurio laiko ir vietos sprendžia visi korporantai. Stovyklos organizavimą koordinuoja spalvūnai ir ji dažniausiai vyksta savaitgalį, kad į ją sugebėtų atvykti ir dirbantys korporantai. Stovyklos programą kuria organizatoriai.

Baidarių žygis – Korporacijos vasaros renginys, dėl kurio laiko ir vietos sprendžia visi korporantai. Žygio organizavimą dažniausiai koordinuoja pirmų metų senjorai. Tai renginys, kuriame gali dalyvauti ne tik korporantai, bet ir jiems artimi žmonės.

Dviračių žygis – vasaros renginys, kuris prasideda paskutinį birželio šeštadienį ir trunka penkias dienas. Už dviračio žygio organizavimą paprastai yra atsakingi tie korporantai, kurie geriausiai pažysta regioną, kuriame bus keliaujama. Šis puikus vasaros renginys yra atviras visiems korporantams ir jų draugams.