Korporantai VU Šv. Jonų bažnyčioje

Struktūra, simbolika, tradicijos, istorija.

Studentų korporacijos – tai akademinės organizacijos, kurių narius tarpusavyje sieja įsipareigojimas konkretiems principams ir vertybėms. Korporatyvizmo pagrindiniais elementais išskiriami akademiškumas, pagarba vyresniesiems ir pagalba jaunesniesiems, amžina narystė, kilnus ir garbingas elgesys, patriotizmas bei taisyklių ir tradicijų puoselėjimas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacija „RePublica“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentus ir alumnus.

Korporacija įkurta 2001 m. rugsėjo 2 dieną. Organizacijos kūrėjai siekė, kad prestižiniame VU TSPMI gyvuotų stipri, kūrybinga ir aktyvi studentų organizacija.

Korporacijos vertybės yra Ištikimybė, Mokslas, Kilnumas.

Pagrindiniai korporacijos „RePublica“ tikslai yra:

  • tęsti ir stiprinti Lietuvos valstybingumą;
  • ugdyti aktyvius piliečius ir kompetentingus bei sąžiningus politikos mokslų specialistus;
  • telkti VU TSPMI studentus demokratinei ir teisinei visuomenei kurti;
  • prisidėti prie Universiteto mokslinės ir ugdomosios veiklos tobulinimo;
  • puoselėti pagarbos ir atvirumo principais paremtą akademinę bendruomenę Institute;
  • palaikyti glaudžius ryšius tarp buvusių ir esamų VU TSPMI studentų bei dėstytojų;
  • skatinti dvasinį ir intelektualinį Korporacijos narių tobulėjimą;
  • siekti sukurti kuo geresnes sąlygas korporantų socialiniams ir ekonominiams poreikiams tenkinti;
  • gaivinti ir palaikyti esamas studentiškas bei korporantiškas tradicijas.

Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausi Korporacijos veiklos barai yra trys:

Lietuva, nes tai yra kiekvieną korporantą kaip asmenybę ugdanti terpė, kuriai jaučiamas ypatingas įsipareigojimas;

Vilniaus universitetas ir Institutas kaip neatsiejama VU dalis, nes šiose vietose įgyti profesiniai įgūdžiai ir patirtis leidžia mums dirbti Lietuvos labui;

Korporacija, nes tai yra draugija, kuri prisiima pareigą ginti ir skleisti kiekvienam korporantui svarbias vertybes bei principus.

Šie trys žodžiai – Lietuva, Institutas ir Korporacija – yra reikšminga kiekvieno korporanto gyvenimo dalis. Taigi visi in corpore, nuo vyriausio filisterio iki ką tik įstojusio junioro, prisiima atsakomybę už minėtųjų tikslų siekimą ir vertybių puoselėjimą visą gyvenimą.