VU TSPMI studentų korporacija RePublica

Korporacija „RePublica“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentus ir alumnus. Organizacijos kūrėjai siekė, kad prestižiniame VU TSPMI gyvuotų stipri, kūrybinga ir aktyvi studentų organizacija.

Apie mus
Vivat, crescat, floreat Corp! RePublica in Aeternum.

Korporacijos simbolikos pagrindą sudaro trys spalvos: Auksinė, Juoda, Raudona. Šios spalvos simbolizuoja tris svarbiausias korporantų puoselėjamas vertybes, skelbiamas šūkiu:
Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas!

Savo veikloje vadovaujamės devizu „Pro Publico Bono!“, t.y. visada siekiame veikti „Bendram labui!“. Devizas yra kilęs iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“.

Pagrindiniai korporacijos „RePublica“ tikslai yra:

  • tęsti ir stiprinti Lietuvos valstybingumą;
  • ugdyti aktyvius piliečius ir kompetentingus bei sąžiningus politikos mokslų specialistus;
  • telkti VU TSPMI studentus demokratinei ir teisinei visuomenei kurti;
  • prisidėti prie Universiteto mokslinės ir ugdomosios veiklos tobulinimo;
  • puoselėti pagarbos ir atvirumo principais paremtą akademinę bendruomenę Institute;
  • palaikyti glaudžius ryšius tarp buvusių ir esamų VU TSPMI studentų bei dėstytojų;
  • skatinti dvasinį ir intelektualinį Korporacijos narių tobulėjimą;
  • siekti sukurti kuo geresnes sąlygas korporantų socialiniams ir ekonominiams poreikiams tenkinti;
  • gaivinti ir palaikyti esamas studentiškas bei korporantiškas tradicijas.

Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausi Korporacijos veiklos barai yra trys:

Lietuva, nes tai yra kiekvieną korporantą kaip asmenybę ugdanti terpė, kuriai jaučiamas ypatingas įsipareigojimas;

Vilniaus universitetas ir Institutas kaip neatsiejama VU dalis, nes šiose vietose įgyti profesiniai įgūdžiai ir patirtis leidžia mums dirbti Lietuvos labui;

Korporacija, nes tai yra draugija, kuri prisiima pareigą ginti ir skleisti kiekvienam korporantui svarbias vertybes bei principus.

Šie trys žodžiai - Lietuva, Institutas ir Korporacija - yra reikšminga kiekvieno korporanto gyvenimo dalis. Taigi visi in corpore, nuo vyriausio filisterio iki ką tik įstojusio junioro, prisiima atsakomybę už minėtųjų tikslų siekimą ir vertybių puoselėjimą visą gyvenimą.

Mūsų veikla

Laikraštis „Post Scriptum“Pilietinis ugdymasLenkijos-Lietuvos akademija
Pareigybių lenta
 

Mindaugas Jareckas

Senjorų Tarybos pirmininkas
 

Ula Gabrielė Serapinaitė

Tarybos narė

Augustė Stanelytė

Tarybos narė, Metraštininkė

Pijus Petrošius

Tarybos narys

Ugnius Sejonas

Tarybos narys, Maior Domus

Urtė Andriukaitytė

Tarybos narė

Dorota Sokolovska

Tarybos narė

Ignas Bernotas

Iždininkas

Dovilė Butkutė

Scriba

Tauras Bernotas

Magister Cantandi

Urtė Andriukaitytė ir Dorota Sokolovska

Socialinių medijų kuratorės

Ineta Aleknavičiūtė

Arbitra Elegantiarum

Karolis Steikūnas

Registras

Ugnė Misevičiūtė

Magistra Bibendi

Laurynas Čižas ir Gustas Straukas

Tėvūnai
 
 
 
 

Kontaktai

Susisiekite su mumis
Vokiečių g. 10-403 01130 Vilnius
(8 5) 251 41 46