Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacija „RePublica” įkurta 2001 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje vykusioje Steigiamojoje Sueigoje. 23 buvę ir esantys TSPMI studentai pasirašė Korporacijos steigimo deklaraciją, priėmė jos Įstatus. Korporacijos spalvomis buvo patvirtintos auksinė, juoda, raudona, o šūkiu – Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas!

Korporacijos steigimo deklaracijos signatarai (2001 m. rugsėjo 2 d.):

Korporacijos steigimas 2001 m. rugsėjo 2 d.Indrė Mackevičiūtė, Rima Kabaraitė, Živilė Margevičiūtė, Mindaugas Puidokas, Vidas Varankevičius, Andrius Avižius, Arvydas Paldavičius, Ramūnas Mačius, Simonas Šatūnas, Darius Varanavičius, Andrius Romanovskis, Ieva Valutytė, Eglė Lasauskaitė, Indrė Barisevičiūtė, Ieva Butkutė, Žilvinas Tomkus, Gabrielė Petrauskaitė, Laurynas Jonavičius, Jovita Pranevičiūtė, Tomas Dapkus, Margiris Abukevičius, Vytis Jurkonis, Andrius Grikienis.

2001 m. rugsėjo 2 d. vykusioje pirmojoje Senjorų Sueigoje dalyvavo 17 senjorų, kurie išrinko pirmąją Senjorų Tarybą. Šiai Tarybai teko svarbi užduotis – pradėti įgyvendinti priėmimo į juniorus, juniorų tapimo senjorais procedūras, apibrėžti pagrindines Korporacijos taisykles. Vykdydama Steigiamosios Sueigos nutarimą, Taryba iki 2002 m. vasario 10 d. leido tapti senjorais visiems norintiems tą padaryti TSPMI studentams. Taip korporantų skaičius padidėjo kelis kartus.

Taip pat 2001 m. atsirado herbas, pagrindinis Korporacijos simbolis, egzistavęs iki 2004 metų, kai senąjį herbą pakeitė originalus naujasis Korporacijos herbas. Pirmaisiais Corp! RePublicos metais išėjo ir pirmasis Korporacijos laikraščio „Post Scriptum“ numeris.

2002 m. rugsėjį Senjorų Taryba atsinaujino. Antroji Taryba nuo pat kadencijos pradžios savo dėmesį sutelkė į pirmą didelio masto Korporacijos renginį, „Jaunimo Vilniaus dešimtukas: NATO ateities vizija“. Renginys buvo skirtas pažymėti Lietuvos pakvietimą į NATO.

2003 m. pavasarį Korporacijoje atsirado tėvūno pareigybė – žmogaus, besirūpinančio juniorų auklėjimu. Stiprėjanti Korporacija ėmėsi stiprinti ryšius ir su kitomis Lietuvos korporacijomis. 2003 m. Vasario 16-osios minėjime Korp! Neo-Lithuania rūmuose įvyko pirmasis Corp! RePublica atstovų susitikimas su Lietuvos korporacijomis.

2004-2005 metai buvo ypač svarbūs dėl simbolikos papildymo. Atsirado korporantiškos juostos, 2005 metų pavasarį vykusios Senjorų Sueigos metu senjorams buvo įteiktos kepurėlės.

2006 m. susitikimas su Romuvos filisteriu Jurgiu Žalkausku
2006 m. susitikimas su Romuvos filisteriu Jurgiu Žalkausku

Corp! RePublica, kaip besiformuojančios korporacijos, pripažinimą žymėjo susitikimas su korporacijos Romuva filisteriu Jurgiu Žalkausku. Jis vyko 2006 m. ir buvo ypač reikšmingas tuo, kad Corp! RePublica buvo pripažinta senos ir ilgametes tradicijas turinčios korporacijos tradicijų tęsėja. Kaip simbolis Korporacijai buvo padovanota tradicinė korporacijų taurė, apsikeista korporantiškomis juostomis.

Tarptautinis jaunimo forumas „Vilniaus konferencija 2006: Bendra vizija bendrai kaimynystei“ buvo organizuotas siekiant palaikyti 2006 metų gegužės pradžioje Vilniuje vykusį Baltijos ir Juodosios jūros regionų valstybių vadovų forumą.

"Vilniaus konferencija 2006: Bendra vizija bendrai kaimynystei"
„Vilniaus konferencija 2006: Bendra vizija bendrai kaimynystei“

Vienas reikšmingiausių renginių 2007 m. tapo Estijos palaikymo akcija „Mes kartu! Laisvi ir nepriklausomi!“, dar vadinta mažuoju Baltijos keliu. Akciją organizuoti padėjo ne tik Lietuvos korporacijos ir jaunimo organizacijos, bet ir Latvijos bei Estijos korporacijų atstovai.

2007 metais Corp! RePublica dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie korporacijas „Academic Crossroads“ Latvijoje. Tai buvo vertingas ir svarbus susitikimas su Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Baltijos valstybių korporacijų atstovais. Po konferencijos Corp! RePublica senjorai apsilankė Latvijos korporacijų Patria, Dzintra ir Imeria namuose.

2008 metais Corp! RePublica iniciatyva Vilniuje įvyko ilgai lauktas ir brandintas Lietuvos Korporacijų konventas, pasibaigęs Lietuvos Korporacijų Deklaracijos pasirašymu. Konvente dalyvavo Korp! Fraternitas Lithuanica, Korp! Neo-Lithuania, Korp! Vytis ir ASD, Korp! Gaja, Korp! Tautito, Corp! RePublica bei svečiai iš užsienio – korporacijos Selga ir Patria.

2006 m. Corp! RePublica Vėliava buvo pašventinta Vilniaus Arkikatedroje.
2006 m. Corp! RePublica Vėliava buvo pašventinta Vilniaus Arkikatedroje.

2008 metais Corp! RePublica aktyviai prisidėjo prie renginių, skirtų paminėti Sąjūdžio dvidešimtmečiui. Vasarą buvo organizuojamas „Žygis Nemunu“, bei „Laisvės kovų“ diena, kurios metu buvo surengti du teatralizuoti simuliaciniai žaidimai, nepriklausomybei nusipelniusių asmenybių portretų paroda, naktinė ekskursija ir koncertas. Renginio tikslas – ne tik paminėti Sąjūdžio dvidešimtmetį, bet ir prisiminti XIX a. vykusias laisvės kovas. Šiais metais intensyviai vyko projektas „Jaunimas jaunimui“, kurio metu Corp! RePublica organizavo mokymus, diskusijas apie pilietiškumą įvairių Lietuvos mokyklų moksleiviams.

2009m. pavasarį korporantai buvo pakviesti į Krokuvą, studentų klubo organizuotą mokslinę, pažintinę konferenciją, nuo kurios prasidėjo aktyvus bendradarbiavimas su lenkų studentais, kurio pagrindu rudenį Vilniuje buvo surengta Lietuvių – Lenkų Akademija.

Dar tais pačiais metais VU TSPMI įvyko didelio susidomėjimo sulaukęs renginys „Savanorystės mugė“, kurio tikslas buvo suteikti progą apsilankiusiems išgirsti apie savanoriavimo patirtį iš pirmų lūpų ir supažindinti su savanorystės galimybę siūlančiomis organizacijomis.

2009 m. rudenį pradėtas vykdyti išsamus korporatyvizmo tradicijos tarpukario Lietuvoje tyrimas. Korporantai lankėsi Lietuvos Centriniame Valstybės Archyve, analizavo archyvinę medžiagą, o gruodžio mėn. įvyko pirmoji konferencija.

2010 m. korporantų iniciatyva buvo atgaivinta pilietiškumo ir politologijos pamokų moksleiviams idėja. Pradėtos planuoti galimos pamokos bei jų teminiai blokai. Kartu su Lietuvos korporacijomis ir svečiais iš Estijos korporacijų buvo iškilmingai paminėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetis.

2011 m. ir toliau vyksta politologijos pamokos moksleiviams bei tobulinama jų programa. Korporantų pastangomis institute organizuotas renginių ciklas, skirtas partizanams atminti. Pavasario semestro metu vykdo tarpdisciplininiai seminarai apie miestus. Balandžio mėnesį surengta tarptautinė konferencija „Studentija tarpukariu ir dabar“, kurioje buvo pristatyti praėjusių metų korporatyvizmo tyrimo rezultatai, o svečiai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos bei Suomijos korporacijų pristatė savo korporacijų istoriją, simboliką ir veiklą. 2011 m. rugsėjo 2 d. korporacija šventė savo 10-ies metų jubiliejų.