Draugystės sutartis su Korp! Revelia

Vapipilt_2014_1.0Corp! RePublica

2015-ieji metai Korporacijai ypač svarbūs dėl sėkmingai prasidėjusios oficialios draugystės su Korp! Revelia iš Estijos. Vasario mėnesį korporantų Alma Mater ir po savaitės Tartu iškilmingai pasirašyta draugystės sutartis leidžia mums kaip Korporacijai plačiau pažvelgti į Baltiškojo korporatyvizmo tradiciją, plėtoti asmeninius ryšius, draugiškus Estijos ir Lietuvos akademinio jaunimo santykius, tarptautinį bendradarbiavimą.

Nuotraukų galerija: Draugystės sutarties pasirašymas su Korp! Revelia Vilniuje (2015 m. vasario 14-16 d.)

SUTARTIES TEKSTAS

Draugystės sutartis tarp korporacijos „Revelia“ ir korporacijos „RePublica“

Įkvėptos didingo giminystės jausmo, norėdamos ugdyti Lietuvos ir Estijos ateities intelektualų kartas, išmanančias ir gerbiančias savo kilmę, šalį, kalbą ir kultūrą, siekdamos supažindinti savo narius su kitos šalies organizacija ir jos nariais, skatindamos draugiškus abiejų valstybių akademinio jaunimo santykius ir puoselėdamos tarptautinį bendradarbiavimą, korporacija „Revelia“ iš Tartu, iš vienos pusės, ir korporacija „RePublica“ iš Vilniaus, iš kitos, sudaro draugystės sutartį šiomis sąlygomis:

1. Draugystės sutarties šalys įsipareigoja pagal savo galimybes pristatyti savo partnerių valstybę – jos žmones, kalbą ir kultūrą, akademinį jaunimą ir partnerių organizaciją – savo valstybei ir žmonėms.
2. Norėdamos pasiekti užsibrėžtus tikslus, draugystės sutarties šalys organizuoja vizitus ir susitikimus tarp organizacijų bei kviečia į renginius.
3. Vizitų metu draugystės sutarties šalys laikosi, priima ir gerbia priimančios organizacijos tradicijas bei taisykles.
4. Draugystės sutarties šalys keičiasi savo leidiniais ir praneša viena kitai apie įvairias organizacijos vykdomas veiklas.
5. Draugystės sutarties šalys įsipareigoja esant būtinybei pagal išgales paremti viena kitos narius.
6. Draugystės sutarties šalių nariai, gyvenantys kitos sutarties šalies valstybėje, yra kviečiami dalyvauti kitos organizacijos kasdieniame gyvenime.
7. Draugystės sutarties šalių spalvūnams gali būti suteiktos kitos sutarties šalies juostelės. Nuo tos akimirkos šie yra įpareigoti dėvėti ir saugoti įgytą juostelę taip pat, kaip ir savo organizacijos juostelę.
8. Prieš pradėdama derybas su kita studentų organizacija, draugystės sutarties šalis privalo apie tai informuoti kitą šalį, taip suteikdama jai galimybę iš anksto pateikti nuomonę šiuo klausimu.
9. Nesusipratimai tarp draugystės sutarties šalių yra sprendžiami vadovaujantis tos organizacijos, kurios valstybės teritorijoje įvyko incidentas, taisyklėmis.
10. Oficiali korespondencija tarp sutarties šalių vykdoma anglų kalba.
11. Draugystės sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys.
12. Draugystės sutarties pakeitimai įsigalioja, kai abi sutarties šalys paskelbia, jog pakeitimai yra priimti ir patvirtinti parašais. Pakeitimai yra pridedami prie pagrindinio sutarties teksto.
13. Draugystės sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių iniciatyva, jeigu apie tai kita sutarties šalis yra informuojama mažiausiai prieš mėnesį. Informuota sutarties šalis privalo patvirtinti, kad gavo šią informaciją.

Ši sutartis tarp Estijos ir Lietuvos žmonių priimta giminystės ir draugiško bendradarbiavimo vardu.

Vilnius, 2015 m. vasario 14 d.
Tartu, 2015 m. vasario 21 d.