Rugsėjo pradžia Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) bendruomenei simbolizuoja ne tik mokslo metų pradžią, bet ir studentus bei alumnus jungiančios organizacijos korporacijos RePublica gimtadienį. 2001 m. rugsėjo 2 d. įkurta korporacija RePublica šį rudenį džiaugsmingai sutiko 20-uosius organizacijos gyvavimo metus.

Dvidešimtmečio minėjimas tapo puikia proga sustoti ir atsigręžti atgal į organizacijos istoriją, per pastaruosius dešimtmečius įgyvendintus projektus, tęsiamas veiklas bei nuosekliai augančią bendruomenę. RePublica gimtadienio minėjimo renginiai subūrė drauge ne vienos kartos korporantą ir kitus Vilniaus universiteto bendruomenės narius.

Rugsėjo 2-ąją, tikrąją Korporacijos įkūrimo dieną, gimtadienio renginių ciklas prasidėjo prisiminimų vakaru. Susitikimo metu su jaunąja karta savo patirtimi bei prisiminimais pasidalinti atėjo net 7 korporacijos pirmininkai, tarp kurių buvo ir jos įkūrėjai Vytis Jurkonis ir Andrius Grikienis. Pokalbis praturtino jaunuosius korporacijos narius žiniomis apie RePublica įkūrimo aplinkybes ir užkulisius, taip pat leido suprasti, jog įvairūs iššūkiai ir laimėjimai lydi kiekvieną korporantų kartą.

Kaip vienas svarbiausių RePublica bendruomenės susibūrimų per visą korporacijos istoriją tapo rugsėjo 3-ąją Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje vykęs RePublica 20-ties metų sukakties paminėjimo pokylis. Pagrindiniu šventės akcentu laikytina iškilminga įšventinimo ceremonija, kurios metu prof. Vytautui Landsbergiui buvo įteikta korporantiška kepurėlė ir juostelė, o jis pats tapo Corp! RePublica garbės nariu. Šį titulą profesorius priėmė, jo paties žodžiais tariant, „su didele simpatija akademiniam Lietuvos jaunimui“.

Anot RePublica korporantų, Lietuvos tautinio atgimimo lyderio, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko prof. Landsbergio paskelbimas komiltonu yra vienareikšmiškai savalaikis sprendimas, vienijantis politikos mokslų studentus bei alumnus jungiančią draugiją. RePublica bendruomenė tiki, kad prof. Landsbergis savo gyvenimu įprasmina kiekvienam korporantui artimas vertybes – ištikimybę, mokslą, kilnumą – ir atliepia Korporacijos siekį veikti pro publico bono.

Garbės nario ceremonija turi ir simbolinę prasmę – pirmaisiais Korporacijos veiklos metais jos nariai Lietuvos Respublikos Seime susitiko su prof. Landsbergiu, o jis, kaip garbės svečias, sveikino Korporaciją 10 metų sukakties proga. Istorija apsuko savo ratą ir korporacijos RePublica bendruomenė vėl turėjo galimybę įsiklausyti į prof. Landsbergio sveikinimo žodžius.

Iškilmingo priėmimo metu taip pat sveikinimo kalbas sakė kitų TSPMI studentų organizacijų atstovai ir Instituto direktorė dr. Margarita Šešelgytė, kuri pažymėjo, kad korporacija RePublica koja kojon žengia kartu su Institutu jau du trečdalius jo gyvavimo laiko ir yra integrali TSPMI bendruomenės dalis. Šiai minčiai antrino ir sveikinimo žodį taręs Vilniaus Universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Anot jo, Universitetas pats iš savęs yra tarytum didelė korporacija, kurioje studentai, dėstytojai ir alumnai veikia išvien komiltoniškos bičiulystės ir geranoriškumo dvasioje.

RePublica 20-mečio renginių kulminacija tapo rugsėjo 4-ąją vykęs tradicinis korporantų susibūrimas, vadinamas Alučiu. O kas vyksta jo metu – gaubia paslapties šydas, kurį praskleisti galite tapę korporacijos RePublica nariu (-e), tad kviečiame jungtis!Gimtadienis