Lenkijos-Lietuvos akademija

Penktoji Lenkijos-Lietuvos akademija vyko 2012 m. spalį Vilniuje. Joje dalyvavo ne tik Jogailaičių klubo ir korporacijos RePublica nariai. Prie akademijos prisijungė asociacija „Beczka“ iš Krokuvos bei Studentų mokslinė draugija (VU TSPMI). Pratęsiant akademijos Krokuvoje metu nagrinėtas temas, šios akademijos metu daugiausia dėmesio skirta XX a. pirmajai pusei. Šiame laikotarpyje, kuris daugiau valstybes skyrė nei vienijo, akademijos dalyviai ieškojo bendrumų, vienijančių istorinių asmenybių. Kalbėta apie kultūrinio ir akademinio pasaulio atstovus, jų tapatybę ir įtaką abiems valstybėms. Taip pat paliestos šiandienos aktualijos – situacija Baltarusijoje, žiniasklaidos vaidmuo, istorijos mokymasis Lenkijoje ir Lietuvoje.

Dalyvių iš Lenkijos ir Lietuvos teigimu, svarbiausias akademijos rezultatas buvo asmeninis santykis tarp dviejų valstybių jaunimo atstovų. Užmegzti ryšiai suteikė galimybę pažvelgti į istoriją ir šiandieną iš kito, iki tol neatrasto, žiūros kampo.

Šiame puslapyje galite susipažinti su renginio programa bei rasti nuorodas į kai kurių paskaitų įrašus. Paskaitos vyko lietuvių (su vertimu į lenkų kalbą) ir anglų kalbomis.

Renginio programa

Pirma paskaitų sesija: Tapatybės (2012 spalio 26 d.)

Lietuvos-Lenkijos pasienis: situacinė etniškumo komunikacija, Felix Ackerman (Europos humanitarinis universitetas)

Mykolo Römerio tautinės tapatybės pasirinkimo sąlygos ir priežastys, Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas), [LT]

Lietuvos lenkų kalbėsena: paskutiniai kokybiniai ir kiekybiniai duomenys, Kinga Geben (Vilniaus universiteto Polonistikos centras) [EN]

Antra paskaitų sesija: Judėjimas tarp sienų (2012 spalio 27 d.)

Judėjimas tarp sienų: lenkų pabėgėliai Lietuvoje 1939 m., Gintautas Surgailis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) [LT+PL]

Judėjimas tarp sienų: lenkų repatriacija iš Lietuvos sovietmečiu, Vitalija Stravinskienė (Lietuvos istorijos institutas) [LT+PL]

Baltarusiai Lenkijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje: kur prasideda ir baigiasi politika? Apskritojo stalo diskusijos dalyviai: Darius Udrys (Europos humanitarinis universitetas), Vytis Jurkonis („Freedom House“), Anna Baranovskaya („Belarusian Human Rights House“)

Trečia paskaitų sesija: Istorinė atmintis (2012 spalio 28 d.)

Lenkų-lietuvių konfliktas istorinėje atmintyje tarpukariu, sovietmečiu ir šiandien, Tomas Balkelis (Dublino universiteto koledžas)

Dalyvių pranešimai

Lietuva po Seimo rinkimų 2012, Kęstutis Girnius (VU TSPMI) [EN]

Remiantis patirtimi rengiant Lenkijos-Lietuvos akademiją, projekto koordinatoriai parengė rekomendacijas, skirtas planuojantiems rengti panašius projektus ateityje. [EN]

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Pranešimai atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.